تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
فوق لیسانس 
 
دین‌شناسی 
باقرالعلوم (ع) 
 
دکترا 
 
فلسفه دین 
مرکز تربیت مدرس 
 
خارج